Foreningen har en lang historie på Thurø og er mere end 100 år gammel og har til formål at afholde møder på et folkeligt og kristeligt grundlag.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i oktober og dens medlemmer er:

Formand:Thomas Aallmann
Præstegården, tlf. 6220 5092, tha@km.dk

Næstformand:Kenneth Jeanty Jensen
Fåborgvej 200, 5700 Svendborg

Kasserer:Hanne Charlotte Hansen
Rolf Krakesvej 41, tlf. 5190 7486, hanne.charlotte.hansen@gmail.com
Sekretær:
Caroline Kolmos, Søndervej 67, tlf. 2180 8384, caroline.kolmos@me.com

Bestyrelsesmedlem:
Kis Nymann

Suppleant
Laila Jensen Arnvig

Revisorer:
Erling Rasmussen, tlf. 2855 2918
Frede Bastholm, tlf. 2787 6962

Revisorsuppleant:
Torben Jensen

Alle møder begynder kl. 19.30 og foregår i Præstegården.
Kontingent—200 kr. for en sæson.
Medlemskort købes på følgende måde:
Indbetal 200 kr. til Fynske Bank

Reg. nr. 0813 Konto 813 430 66 46.
Angiv: navn, e-mail og tlf. nr.
Kaffe/te med brød pr. møde — 25 kr.
Gæsteadgangsskort sælges ved indgangen kl.19.20 – 75,- kr. pr.
foredrag inkl. kaffe/te med brød.

One Photo

Another Photo

More Photos