Foredrag i foreningen fra oktober

Kære medlemmer af Thurø Foredragsforening. Vi er glade

for at kunne åbne for en ny sæson, og ser frem til at se jer

til de mange spændende foredrag.

Foredrag i foreningen fra oktober

Kære medlemmer af Thurø Foredragsforening. Vi er glade

for at kunne åbne for en ny sæson, og ser frem til at se jer

til de mange spændende foredrag.

Program 2023 / 2024

5. oktober 2023

Anna Munch Heydorn, journalist og tidl. redaktør ved Radio24/7

Ankestyrelsens whistleblower: "Vi aner ikke, om vi tvangsfjerner de rigtige børn”

I takt med velfærdsstatens vokseværk de seneste årtier og dens nye rolle som bærende samfundsinstitution er familien som hellig og ubrydelig konstellation blevet udfordret. Min afdækning af ulovlige tvangsanbringelser på 24syv har både givet mig indblik i konkrete, lovmæssige udfordringer ved vores systems opbygning - men i høj grad også de menneskelige konsekvenser, når systemer svigter. For hvem bestemmer, hvilke forældre der må få lov at opfostre deres egne børn? Og hvad er konsekvensen af et system, hvor hensynet til budgetter og politiske ideologier vejer ind i beslutningen om, hvorvidt et barn skal fjernes fra sin familie? Spørgsmål og svar, vi forhåbentligt sammen kan udforske denne aften.

(Forudgående generalforsamling)

2. november 2023

Sarah Smed, museumsleder ved Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg

Kvinderne på Sprogø

Museumsleder Sarah Smed fortæller om en af Danmarks bedst kendte småøer Sprogø, midt i Storebælt, der i årene 1923-1961 husede ”moralsk defekte” kvinder under åndssvageforsorgen. Ø-anstalten var forbeholdt såkaldt ”antisociale, åndssvage” kvinder, hvis adfærd i tiden blev betragtet som ”letfærdig og løsagtig”. Sprogø hørte i perioden under De Kellerske Aandssvageanstalter, hvis hovedanstalt lå i Brejning mellem Vejle og Fredericia. Men hvem var kvinderne, og hvorfor endte de på Sprogø? Og hvorfor synes både politikerne, lægerne og befolkningen generelt, at en isolationsanstalt var det helt rigtige for kvinderne? Foredraget tager både udgangspunkt i den historiske udredning af særforsorgen 1933-1980, som Sarah Smed stod i spidsen for, samt den populærvidenskabelige bog om kvindehjemmet på Sprogø, som Sarah Smed er medforfatter til.

7. december 2023

Bent Jensen, professor i historie og forfatter

Rusland

Bent Jensen har beskæftiget mig med Rusland og Sovjet Unionen i hele sit voksne liv og skrevet godt en hyldemeter herom. For nylig har han udgivet sine erindringer med titlen ”Modløber”, hvor det russisk/sovjetiske også fylder meget. Bent Jensen vil i sit foredrag komme ind på tre emner:

1. Hvorfor gik det gamle Rusland til grunde i 1917?

2. Hvad var Sovjetunionen for noget, og hvorfor gik det til grunde i 1991?

3. Hvad for et Rusland opstod i 1991? Hvorfor endte en lovende udvikling under Jeltsin med det regime, der nu behersker Rusland?

4. januar 2024

Maria Fontana, fotojournalist

Personlige projekter

Maria Fonfara er uddannet i fotojournalistik fra Danmarks Journalisthøjskole og dagbladet Politiken. I dag bor hun i Svendborg, underviser på højskoler, efterskoler, ungdomsskoler og privat. Derudover arbejder hun som freelance- fotograf for fag- dagblade og organisationer. Egne projekter er ofte opstået ud fra en undren over livet og dets balance samt de menneskelige skævheder. ”Fotografiet er for mig stærkest, når det kan mærkes, får os til at reflektere over livet - og os selv. Det skal gerne frembringe følelser: om det er glæde, sorg eller provokation - og få os til at tænke os om som menneske. Fotografiet er ikke nødvendigvis godt, når bare det er visuelt perfekt, det skal gerne overlade noget til modtageren. Ikke kun besvare, men også gerne stille spørgsmål.”

FLYTTET TIL den 8. februar 2024

Lisbeth Hansen, Hotelleder og Søren Hansen, Regionsleder

5 år ved verdens kant - med Sømandsmissionen i Grønland

Lisbeth Hansen, Hotelleder og Søren Hansen, Regionsleder

En fælles drøm blev til virkelighed, da Lisbeth og Søren i 2019 fik muligheden for at rejse til Grønland som ledere af Sømandshjemmet i Aasiaat. Sømandshjemmene i Grønland har en lang historie i Grønland - faktisk mere end 50 år. Denne aften vil de fortælle om Sømandshjemmenes historie og opgave i Grønland gennem tiden, og den udvikling Sømandshjemmene har været igennem - særligt de seneste år. Men det er også den personlige fortælling om at rejse ud og stå i en opgave og et kald - som både beriger og udfordrer i hverdagen. Naturligvis bliver det hele krydret med en masse skønne billeder fra det smukke og storslåede land længst mod nord i kongeriget.

7. marts 2024

Jakob Bonde, arkæolog og museumsinspektør Museum Odense

Da den planlagte foredragsholder til d. 7. marts har meldt afbud på grund af sygdom, erstattes emnet af nedenstående som sæsonen sidste foredrag.

Jakob, som er bosiddende på Thurø, vil fortælle om arkæologien generelt, ligesom vi får hele historien om ”lille Sværd” - en otte centimeter lang jernkniv og et utroligt sjældent fund, som Jakob i år gjorde på en gravplads nær Odense. Et fund, som i februar gik verden rundt og som netop nu udstilles på Møntergården i Odense.