23 Jun, 2018

Program 2018 / 2019

4.oktober 2018 - Jesper Wung Sung, forfatter

”En anden gren”

Jesper Wung Sung modtog i 2018 De gyldne laurbær for sin roman ”En anden gren”, der handler om hans oldeforældre San og Ingeborg Wung Sung. San bliver som kineser udstillet i Tivoli i 1902, hvor Ingeborg besøger udstillingen som gæst. De forelsker sig og vækker skandale, men bliver sammen hele livet. Wung Sung fortæller om research og følelser. Om den eneste roman, han altid har vidst, at han skulle skrive. Og om hvorfor det tog tyve år.
(Forudgående generalforsamling)

 

8.november 2018 - Ane Søndergaard Thomsen, adfærdspsykolog 

”personlighedstræk”

Hvorfor gør vi, som vi gør? ”Hvem er jeg”? Hvordan kan vi forklare, at vi ikke agerer ens fra situation til situation? Der er jo forskel på, om vi er sammen med vores nærmeste, kolleger eller måske nogle helt fremmede. Foredraget præsenterer og diskuterer begrebet personlighed.
Ane Søndergaard Thomsen er uddannet psykolog og er ansat som studieadjunkt ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Her har hun siden 2010 undervist på psykologiuddannelsen. Anes hovedinteresser er adfærdspsykologien. Hun har tidligere været ansat i en stor it-virksomhed i 15 år, bl.a. som projektleder. Der er således både livserfaring og erfaringer fra erhvervslivet i rygsækken.

 

6.december 2018 - Erik Lindsø, tidl. forstander Rønshoved, forfatter og foredragsholder

”Den danske sang”

Foredragsholderen har samlet på gode historier, der knytter sig til sangen og det at synge sammen. Han næste bog hedder “Min danske sang. Sange fortæller historier”. Erik Lindsø forklarer: “Vi har i talesproget vendingen, at ‘der skal noget andet til’ – noget, der stikker dybere ned og når længere ud, end vi selv magter ved hjælp af hverdagslivets redskaber og tidsåndens forhåndenværende indsigter. Poesi og sange rummer ‘dette andet’. Fordi de er skrevet på ”hjertesprog,”. Aftenen byder på et fortælle- og sangarrangement, hvor nye og gamle sange og melodier præsenteres med gode historier.

 

3.januar 2019 -  Cecilie Bønnelycke, museumsinspektør, Langelands Museum

”Familien, Øen, Verden”

Kan en enkelt familie fortælle Danmarkshistorie? Ja, det kan den! Og det gør den i foredraget ”Familien, Øen, Verden”. Her fortælles historien om familien Jensen fra Strynø og om, hvordan den store historie kan findes i den lille – og omvendt. Foredraget byder på en række glimt af ti familiemedlemmers historier og af livet på en lille ø i Det Sydfynske Øhav i det 20. århundrede. Og så er det en fortælling om, hvordan familiens små livshistorier fletter sig ind i de større historier om Danmark og verden i det århundrede, der gik. Foredraget tager udgangspunkt i bogen, Familien, Øen, Verden og særudstillingen af samme navn, som i 2017 blev indstillet til Den Fynske Kulturpris af Langeland Kommune.

 

7.februar 2019 - Peer Henrik Hansen, forfatter og museumsleder Langelands Museum

”Frømandskorpset”

”Da en lille gruppe unge mænd i sommeren 1957 startede deres uddannelse hos Frømandskorpset, forandredes deres liv for altid. De blev udsat for de voldsomste prøvelser og gik i bogstavelig forstand gennem ild og vand for at kunne udføre opgaver, de ikke måtte tale om. Venskaber og bånd blev knyttet, og en verden for de indviede blev skabt i skyggen af den kolde krig.” Peer Henrik Hansen (f.1972) er ph.d. i koldkrigs- og efterretningshistorie og har siden 1998 beskæftiget sig indgående med den kolde krig. Til daglig er han leder af Langelands Museum og Koldkrigsmuseum Langelandsfort og publicerer løbende om den kolde krig. Han har blandt andet været medforfatter til koldkrigsudredningen fra DIIS, til Kulturstyrelsens bog om den kolde krigs anlæg i Danmark og har selv udgivet en række bøger og artikler om den kolde krig, heriblandt Cubakrisen 1962 og Berlin. Hans bog fra 2011 "Second to none - US intelligence in northern Europe 1943-1946" blev indstillet og shortlistet til den internationale pris "Intelligence Book of the year 2012". Peer Henrik Hansen er desuden bosat på Thurø.

 

7.marts 2019 - Christian Gottlieb, adjungeret professor v. KU, dr.theol. og sognepræst

”Ruslands kristne sjæl”

Den kolde krig var ikke bare en militærkonflikt, men en ideologisk og åndelig konflikt med forskellige verdenssyn, der kulminerede. I Sovjetunionens totalitære regime herskede der absolut ikke åndsfrihed eller andre former for frihed. I forhold til Rusland og den ortodokse kirkes rolle i Rusland er der ingen tvivl om, at et spørgsmål om frihed og et anstændigt samfund er et centralt problem, og når man begynder at dykke ned i det, kan man ikke undgå at opdage, at en meget stor del af den russiske åndstradition er præget af den ortodokse kristendom.

Alle møder er kl.19.30 i Thurø præstegårds konfirmandstue.