26 Jul, 2017

Program 2016/2017

 6. oktober, generalforsamling

Bachs trosbekendelse

Ian Utke Heilmann, tidligere organist ved Haderslev domkirke og Skagen kirke nu Brahetrolleborg pastorat. Ph.d. i fysik og siden 2015 bosat på Thurø.
Johann Sebastian Bach indtager en central plads i musikhistorien. Som kirkemusiker er han i en kategori for sig selv. Man henrykkes og betages umiddelbart over hans musikalske strømføring, men dykker man tillige ned under overfladen, åbenbares en verden af betydning og forkyndelse, indlejret i forskellige lag som musikalsk grammatik, proportioner, symbolik, tegn, stillejer og arkitektur. Bach er blevet kaldt den femte evangelist, selv skrev han mere ydmygt på sine partiturer ”Soli Deo Gloria” – Gud alene æren. Den monumentale H-mol messe kan betragtes som Bachs musikalske testamente. I værkets midtersats ”Credo” (trosbekendelsen) løfter Bach stoffet op til kunstneriske højder, næppe overgået hverken før eller siden.

 

3. november

2. Verdenskrigs afslutning

Henrik Skov Kristensen, historiker, ph.d., leder af Frøslevlejrens Museum.
Henrik Skov Kristensen er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler i ind- og udland om Danmark under 2. Verdenskrig. Vigtigste forskningsområde er retsopgøret mod og interneringen af dele af det tyske mindretal i Fårhuslejren efter krigen. I foredraget behandles de militære begivenheder i forbindelse med befrielsen af Danmark og den tyske kapitulation, herunder minerydningen på Vestkysten. Denne rydning var i realiteten udtryk for de komplicerede britisk-danske-tyske relationer som følge af kapitulationsbestemmelserne.

 

1. december

"At sende en mand til Månen!"

Christian Provstgaard, cand. scient. i matematik og IT arkitekt
Den store fortælling om menneskets rejse til Månen og kristendommens betydning for Apollo-projektet.
Foredragsholderen har studeret det amerikanske rumprogram i 60’erne og søger denne aften at lægge den imponerende ingeniørbedrift, der i sin tid satte mænd på Månen, ind i en åndelig forankring: Hvad var drivkraften bag den tapperhed og inspiration, som ingeniørerne på Jorden og astronauterne, der rejste i rummet, måtte mønstre for at gennemføre denne monumentale menneskelige præstation?
Foredraget argumenterer med ord, billeder, udvalgte vidnesbyrd og filmklip for, at kristentroen var tæt indvævet i projektets mange tråde, og en central nøgle til månerejsernes succes.

 

5. januar

Et stykke med etik, tak!

Jacob Birkler, cand. mag. i filosofi og psykologi, forhenværende formand for Etisk Råd og anset ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.
Det man engang forstod ved etik er nærmest det modsatte i dag. Før var etikken uudtalte normer og værdier, som ikke stod til diskussion. I dag er etik noget der diskuteres uden ende. Mål og middel er således byttet rundt. Før var den etiske drøftelse vigtig men mest af alt et middel til dannelsen af en mere fast karakter. I dag drejer det sig i højere grad om, hvordan ens egne erfaringer kan gøre gavn i den etiske diskussion. En diskussion som ofte synes at være et mål i sig selv. Før var etik det ankerpunkt, hvorfra mine handlinger havde sit udgangspunkt. I dag står selve udgangspunktet til diskussion med værdirelativisme til følge. Hvor etikken førhen afspejlede den enkeltes tavst oplærte karakteregenskaber er etik nu blevet noget vi i stort omfang anklager andre for at mangle. Etik er således blevet fortsatte påmindelser, som var det en diskretionslinje i banken.

 

2. februar

Det danske sprog og de Fynske dialekter

Anders W. Bertelsen, "Sprogdoktor”, Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.

 

2. marts

Nåde i Narcissismens tid

Sørine Gotfredsen, Sognepræst, forfatter og journalist.
Mennesket kommer nemt til at vende blikket for meget indad, og livet i den moderne verden opfordrer til det. Vi kalder det selvstændighed, individualitet og personlige valg, men narcissismen driver os rundt ved vore følelser og gør os dårligere til at tjene en sag og ære den anden. Med hjælp fra blandt andre Grundtvig og Kierkegaard samt den store litteratur forsøger Sørine Gotfredsen med udgangspunkt i sin nye bog at hjælpe os tilbage til fast grund.